Tästä voit hakea virret aiheen mukaan:
Kirkkovuosi
Jumalan- palveluselämä
Elämä Kristuksessa
Elämä Jumalan maailmassa
Kuolema ja iankaikkisuus


Tästä voit etsiä virsiä numeron tai alkusanojen mukaan
 

8. Työ


1. Jumalan luomistyö
2. Koti ja perhe
3. Ateria
4. Terveys ja sairaus
5. Koulu ja opiskelu
6. Lapset
7. Nuoret
8. Työ
9. Vanhuus
10. Aamu ja ilta
11. Vuodenajat
12. Isänmaa
13. Rauha ja vapaus
14. Matkalla ja siirtolaisena
15. Muuttuva maailma
Nyt anna, Herra, tultasiVirsi 518Kuuntele
On työni, Herra, lahjaasiVirsi 519Kuuntele
Oi hyvä JumalaVirsi 520Kuuntele
Oi ihminen, mieleesi painaVirsi 521Kuuntele
Anna, Herra, kansallemmeVirsi 522Kuuntele
Loit, Herra, minut maailmaasiVirsi 523Kuuntele
Kun päivän työ on päättynytVirsi 524Kuuntele
Suurempi kuin sydämeniVirsi 525Kuuntele

Sacrum